edookit

Žákovská knížka, třídní kniha

Přístup pro rodiče a žáky základní školy Kvasice

Co nás čeká zajímavého

Dovednostní soutěže žáků v Kroměříži

V úterý 28.11. a středu 29.11.2023 se žáci naší školy zúčastnili soutěže „UKAŽ, CO UMÍŠ“ na Střední škole – COPT v Kroměříži.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z provozních důvodů (úspora energií) a organizačních důvodů (malá efektivita výuky před vánočními svátky) na den 22. prosince 2023 (1 vyučovací den) ředitelské volno.

Angličtina trochu jinak

Žáci páté třídy zažili trochu netradiční výuku anglického jazyka. Ve spolupráci s p. uč. Matulíkovou, paní uklízečkou a vedoucí školní jídelny jsme pro žáky připravily hodinu, ve které si žáci nejen zopakovali již naučenou slovní zásobu předmětů v domě, ale rozšířili ji i o nezbytnosti, které se využívají právě pro úklid či v kuchyni.

Preventivní program Kyberšikana

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili preventivního programu Kyberšikana od projektu E-bezpečí, realizovaného Centrem prevence rizikové virtuální komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.

Povídání o svatojakubské cestě

Ve volitelném předmětu, cestopisném semináři, jsme měli příjemnou návštěvu. Paní Naďa Vojtková, kterou většina žáků zná z obecní knihovny, nám přišla povídat o svatojakubské cestě, na kterou vyrazila se svým manželem a kamarádkami.

4
Prosinec
  Ovoce do škol

  Ovoce pro žáky 1. stupně.

  6
  Prosinec
   Mikuláš na 1. stupni

   Mikuláš na 1. stupni.

   6
   Prosinec
    Mikulášská besídka ZUŠ Otrokovice

    Společenská místnost ZŠ Kvasice. V 15:30.

    6
    Prosinec
     Sběr papíru

     Sběr papíru na školním dvoře ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Poslední v tomto šk. roce.

     7
     Prosinec
      Sběr papíru

      Sběr papíru na školním dvoře ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Poslední v tomto šk. roce.

      8
      Prosinec
       Vánoční tvoření rodičů s dětmi ve ŠD

       Od 15:30 ve školní družině. Vánoční tvoření rodičů s dětmi ve ŠD. Všichni zájemci jsou zváni.

       11
       Prosinec
        Vánoční besídka ZUŠ Otrokovice

        Společenská místnost ZŠ Kvasice. V 15:30.

        11
        Prosinec
         Mléko do škol

         Mléko pro žáky 1. stupně.

         14
         Prosinec
          Výlet – Vídeň

          Výlet – Vídeň (8. A, 8. B, 9. třída).

          20
          Prosinec
           Ohňostroj před základní školou

           Zveme rodiče, přátele školy, bývalé žáky i spoluobčany z Kvasic na hudební, předvánoční vystoupení žáků ZŠ Kvasice, které proběhne ve středu 20. 12. 2023 v 16:30 před budovou ZŠ Kvasice. Připraveny budou i stánky s punčem a samozřejmě i nádherný ohňostroj.

           22
           Prosinec
            Ředitelské volno

            Ředitelské volno.