Reportáže

duben 17 Kučerová a Stránský obhájili titul v pingpongové lize Mgr. Jiří Machovský

Po půldruhém měsíci lítých bojů skončil 8. ročník pingpongové ligy, kterého se zúčastnilo 24 žáků a 17 žákyň ze II. stupně. V soutěži chlapců skončila soutěž podle papírových předpokladů. Vítězem se po roce stal opět Tadeáš Stránský (6.třída), stříbro obhájil Adam Kochaníček (8.) a na bronzové příčce se umístil Vojtěch Knoll. Mezi dívkami neměla podle očekávání konkurenci loňská vítězka Lucie Kučerová. Druhá skončila Zuzana Horsáková (6.) a třetí Dominika Kubíčková (9.). Protože se jedná o dlouhodobou a početně zastoupenou soutěž, udělují se od letošního roku medaile také poraženým semifinalistům. Těmi tedy byli David Zeman (7.A) a Eliška Horová (6.).

duben 11 ZUŠ Otrokovice, pobočka ZŠ Kvasice Mgr. František Látal, Ph.D.

Již řadu let je v budově naší ZŠ pobočka ZUŠ Otrokovice, která poskytuje základy uměleckého vzdělávání všem zájemcům od 5-ti let až do dospělého věku. Rozvrh ZUŠ je přizpůsoben pro žáky naší školy, jak pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, tak pro žáky, kteří do školní družiny nechodí. ZUŠ Otrokovice nabízí v budově naší školy základní umělecké vzdělání ve výtvarném a hudebním oboru.

Zápis do ZUŠ na školní rok 2018/2019, a to i pro naše předškoláky, se koná pro hudební obor (klavír, housle, flétna, kytara, bicí, …) v pondělí 14. 5. od 13:00 do 15:30 a ve středu 16. 5. od 13:00 do 17:00 v prostorách ZŠ Kvasice. Zápis pro výtvarný obor se koná ve čtvrtek 17. 5. od 13:30 do 17:00 v prostorách ZŠ Kvasice.

duben 10 Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 Mgr. František Látal, Ph.D.

Seznam evidenčních čísel dětí přijatých ke vzdělávání na ZŠ Kvasice.

duben 6 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna Mgr. František Látal, Ph.D.

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 (2 vyučovací dny) ředitelské volno.

Provoz školní družiny nebude zajištěn (§8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Školní jídelna nebude v provozu.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno a schváleno zřizovatelem školy.

duben 5 Společné projekty se ZŠ Itaca v Barceloně Bc. Dagmar Janíková

V dubnu si žáci a žákyně 7. A zkusí komunikaci v anglickém jazyce a to díky softwaru Skype a eTwinningovému projektu "What about us" do kterého se zapojily i děti ze Španělska, Polska a Itálie. Pomocí programu si budou moci žáci procvičit anglický jazyk, zdokonalit svoji gramatiku a výslovnost. Žáci budou mít za úkol říci základní informace o sobě, o svém rodném městě a naší zemi. Každý žák bude komunikovat s jedním žákem ze základní školy Itaca v Barceloně a to jednu celou vyučovací hodinu. Tato metoda výuky podporuje autentické učení, které je více motivační a zábavné.

březen 28 Loučení s paní učitelkou Opravilovou Jitka Přecechtílková

Děti z 3. třídy se ve středu rozloučily s paní učitelkou Martinou Opravilovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Děti paní učitelce předaly dárek a květinu. Paní učitelka připravila pro děti pohoštění a pěkné rozloučení. Paní učitelce všichni přejí krásné a zdravé miminko.

Zobrazit archiv >>

Kontaktní informace
Telefon

573 358 061
739 355 707

E-mail

kancelar@zskvasice.cz

<<více>>

Základní informace
Název školy

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž

Adresa

Husova 642, 768 21 Kvasice

IČO

70923329