Reportáže

září 14 Sběr papíru - září Mgr. František Látal, Ph.D.

12. a 13. září se na školním dvoře konal sběr papíru. Po dvou měsících prázdnin jsme očekávali velký zájem ze strany rodičů a žáků školy. Naše očekávání se naplnilo (stejně jako dva plné kontejnery) a během dvou dnů jsme vybrali více než 6,6 tun papíru. Veškeré finance, které ze sběru papíru získáme půjdou pro žáky naší školy. 60 % z vybrané částky připadne třídě, za zbylých 40 % se 50 nejlepších sběračů za celý školní rok vydá na celodenní školní výlet. V rámci tříd si tentokrát nejlépe vedla 4. třída, která nasbírala více než 1 tunu papíru. Podrobné statistiky a hlavně průběžný seznam 50 nejlepších sběračů najdete na webových stránkách školy v sekci AKTUALITY - Sběr.

V případě, že máte velké množství papíru, lze tento papír odvézt přímo do firmy Kromexim (Kroměříž, ulice Hulínská) a uvést, že jde o sběr pro naši školu a nezapomeňte na jméno žáka a třídu, do které chodí.

Chtěl bych poděkovat učitelům, asistentům a vychovatelům, kteří budou v průběhu celého školního roku sběr vybírat, a také chci poděkovat žákům 9. třídy, kteří budou letos při sběru papíru pomáhat.

září 12 Elektronická třídní kniha a žákovská knížka - emaily Mgr. František Látal, Ph.D.

Všem rodičům, kteří odevzdali své emailové kontakty třídním učitelů, byly dnes odeslány emaily s přihlašovacími údaji. V případě, že jste email s přihlašovacími údaji doposud neobrželi, je možné, že došlo při přepisu vašeho emailu do systému k překlepu a přihlašovací email vám nemohl být odeslán. Případně se mohlo stát, že jsme zrovna vám, při velkém počtu zpráv, zapomněli email odeslat. Pokud vám přihlašovací email do elektronického systému nedošel, informujte o tom třídní učitele. Případně pokud máte jakékoliv problémy se do systému přihlásit, nebojte se zeptat na radu třídních učitelů. Děkuji.

září 12 Ředitelské volno - 29. září Mgr. František Látal, Ph.D.

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na den 29. září 2017 (1 vyučovací den) ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn ve zkráceném režimu od 6:15 do 14:00.

Školní jídelna bude v provozu. Obědy se budou vydávat od 11:30 do 12:30.

Všichni žáci školy budou na tento den automaticky odhlášeni z obědů. Žáci, kteří v pátek 29. září budou přítomni ve školní družině nahlásí nejpozději do středy 27. září do 8:00, zda chtějí na pátek 29. září oběd ve školní jídelně. Pro tyto žáky bude cena oběda stejná, jako každý jiný školní den. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a nebudou v pátek 29. září ve družině si mohou také oběd nahlásit, nejpozději do středy 27. září do 8:00, ale cena oběda pro tyto žáky bude vedena v režimu cizích strávníků, tzn. za cenu 60 Kč.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno a schváleno zřizovatelem školy.

září 12 Sportovní dopoledne na II. stupni Mgr. Jiří Machovský

Druhý školní den v úterý 5. září se žáci II. stupně zapojili do softbalového turnaje v kategoriích starší (8. a 9. třída) a mladší (6. a 7. třída). Softbalové utkání ve starší kategorii dopadlo nerozhodně, ale protože byla družstva z nižšího ročníku zvýhodněna o 3 body, z vítězství se radovali osmáci. V mladší kategorii vyhrála obě svá utkání třída 7. B, druhé místo obsadila 7. A a na třetí příčce skončila třída šestá.

září 8 Projekty: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol Mgr. František Látal, Ph.D.

Již několik let je naše škola zapojena do dvou projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Letos dochází u obou projektů k pozitivním změnám, které je vhodné nyní zmínit. Projekt Ovoce a zelenina do škol je od letošního školního roku určen pro všechny žáky naší školy, tedy nejen pro první stupeň, ale i pro žáky druhého stupně. Všichni žáci naší školy budou zcela zdarma dostávat minimálně 2x za měsíc dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené saláty a lisované šťávy a protlaky. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě.

Projekt Mléko do škol doznal v letošním školním roce významných změn. Každý žák školy dostane zdarma 2x za měsíc jednu porci neochuceného polotučného mléka. V dalších měsících jsou pro žáky zcela zdarma připravovány neochucené jogurty, čerstvé sýry a acidofilní mléka. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě. I nadále mají všichni žáci možnost odebírat ze školního automatu ochucené mléčné produkty (mléko a jogurty) s doplatkem žáka. Tyto ochucené mléčné výrobky si žáci mohou kupovat v chlazeném školním automatu pomocí karet, které již dostali v loňském školním roce od svých třídních učitelů. Nabíjení karet je možné přes webové stránky Happysnack. V případě ztráty nebo poškození karty se domluvte s třídním učitelem na její výměně.

září 7 Zájmový kroužek zaměřený na ochranu, poznávání přírody a myslivost Mgr. František Látal, Ph.D.

Myslivecký spolek Kvasice připravuje pro školní rok 2017/2018 zájmový kroužek pro děti ZŠ Kvasice zaměřený na ochranu, poznávání přírody a myslivost.

Děti se mohou těšit na tyto témata a činnost v kroužku:

- vysvětlení pojmu myslivost a její historii, myslivecké zvyky a tradice, nauka o myslivosti a přírodě /fauna, flóra/, besedy s myslivci,

- myslivecké troubení, ukázky výcviku loveckého psa, vycházky do přírody, výlety na zajímavá místa,

- pozorování v přírodě chování zvěře a ptáků, péči o zvěř v době nouze, výrobu ptačích budek a krmítek, výrobu sádrových odlitků, návštěvu a střelbu na střelnici KVZ Kvasice a spoustu dalšího.

Případné zájemce prosíme o kontakt na email: vholotikova@gmail.com.

září 7 Slavnostní pasování nových žáků Mgr. Miluše Hradečná

V pondělí 4. září 2017 jsme se v 8:00 hodin sešli ve společenské místnosti na ZŠ Kvasice, abychom přivítali a zároveň pasovali 24 dětí mezi opravdové školáky. Slavnostní akt zahájil pan učitel Machovský, který předal slovo panu řediteli ZŠ, místostarostovi obce Kvasice a paní ředitelce MŠ z Kvasic. Všichni dětem popřáli hodně úspěchů. Žákyně naší školy si pro nováčky na uvítanou připravily krásné básničky. Prvňáčci si domů odnesli kromě dárečků a pamětních listů také šerpy, které jim budou tento slavnostní první školní den připomínat. Nezbývá než žáčkům popřát hodně chuti do práce, dostatek sil a mnoho úspěchů v novém školním roce. Rodičům pak hodně trpělivosti a pevné nervy.

září 1 Vítáme nové kolegy Mgr. František Látal, Ph.D.

S novým školním rokem dochází v naší škole i k několika personálním změnám. Do funkce zástupce ředitele nastupuje paní Michaela Dostálová, která v loňském školním roce působila na ZŠ U Sýpek v Kroměříži, kde vykonávala mj. funkci výchovného poradce. Paní Michaela Dostálová bude na naší škole kromě funkce zástupce ředitele vykonávat výchovné poradenství a učit zejména chemii. Ve 2. B přebírá pozici třídního paní učitelka Dagmar Hamrlová, která v loňském roce učila na ZŠ Komenského v Kroměříži. Pedagogický kolektiv přišla posílit paní učitelka Dagmar Janíková, která bude ve škole učit anglický jazyk a v loňském roce působila na ZŠ T. G. M. Otrokovice a vyučovala anglický jazyk v jazykové škole Otrokovice. Na výuku zejména přírodopisu nastupuje pan učitel Václav Horák, který stejný předmět vyučoval na Gymnáziu Kroměříž. Po mateřské dovolené se do 3. oddělení školní družiny vrací paní Lucie Vojtášková.

Věřím, že spolupráce nových a stávajících členů našeho týmu bude prospěšná zejména pro žáky naší školy.

Zobrazit archiv >>

Kontaktní informace
Telefon

573 358 061
739 355 707

E-mail

kancelar@zskvasice.cz

<<více>>

Základní informace
Název školy

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž

Adresa

Husova 642, 768 21 Kvasice

IČO

70923329