Reportáže

Angličtina trochu jinak

Žáci páté třídy zažili trochu netradiční výuku anglického jazyka. Ve spolupráci s p. uč. Matulíkovou, paní uklízečkou a vedoucí školní jídelny jsme pro žáky připravily hodinu, ve které si žáci nejen zopakovali již naučenou slovní zásobu předmětů v domě, ale rozšířili ji i o nezbytnosti, které se využívají právě pro úklid či v kuchyni.
Kromě toho žáci načerpali nové informace o provozním chodu školy. Dozvěděli se například, kolik práce musí zastat paní uklízečky, v kolik hodin musí být paní kuchařky v práci či jaké všechny úkony musí dopoledne stihnout, aby mohly děti po vyučování dostat dobrý teplý oběd.
Žáci měli mnoho zvídavých otázek jak k úklidu, tak i k provozu v kuchyni. Tímto bychom moc chtěli poděkovat p. Vrtaníkové a p. Zavřelové, že si na nás našly čas a ukázaly dětem, že bez pravidelné údržby a fungující jídelny by se škola neobešla. Stejně velké poděkování patří i ostatnímu nepedagogickému personálu.

Autor: Mgr. Kateřina Stískalová