Reportáže

Beseda s policistkou

21. 1. navštívila naši školu nadpraporčice Barbora Balášová, která má na starosti prevenci rizikového chování ve Zlínském kraji. S dětmi besedovala o různých tématech. Ve 2. třídě žáky seznamovala s prací policie, v 5. třídě se věnovala tématu Virtuální bezpečí, v 8. třídě se beseda týkala trestných činů mládeže. Mladší děti obdržely drobné propagační předměty, starší žáci měli zajímavé dotazy. V podobných akcích budeme pokračovat, protože jsou přínosné nejen v oblasti prevence, ale i při volbě povolání.

Autor: Mgr. Věra Janoštíková