Reportáže

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V dubnu zavítala z Bílovce u Ostravy do kvasické knihovny spisovatelka dětských knih Zuzana Pospíšilová. Připravila si besedy pro žáky 3., 4. a 5. ročníku.
Žáci se dozvěděli, jak vznikají a jak se vyrábí knihy. Kdo je spisovatel a ilustrátor už znali, ale pojmy jako redaktor, grafik, korektor, knižní arch, tiskař, tiskárna, knihvazárna, nakladatel a jejich významy všichni neznali. Upoutal je popis postupu, jak se tvoří ilustrace od prvotního návrhu až po práci grafika. Zkoumali výhody a nevýhody měkké a tvrdé vazby knih.
Paní spisovatelka představila některé z mnoha svých knih. Překvapením pro žáky bylo, že spolupracuje s ochránci přírody a záchrannými stanicemi zvířat a na jejich popud začala psát knihy s příběhy zachráněných zvířátek. Odtud názvy jako Starostlivá veverka, Vyděšený kalous, Nezbedný mýval, Šikovný syslík, Vystrašený zajíček a Vysněný pejsek. Zaujalo vyprávění příběhů, třeba jak i veverka může spadnout ze stromu a sysel se od lasičky naučí šplhat. Rozuzlení příběhů ale Zuzana Pospíšilová neprozradila.
Nejen třeťáky bavila hra na přesmyčky, záměny písmen ve slovech i rozličné hádanky. Čtvrťáci a páťáci je měli v rámci Dne Země zaměřené na ekologii a recyklaci odpadů.
Besedy pro jednotlivé třídy se vydařily a těšíme se na čtení knih a zase někdy na viděnou.

Autor: PaedDr. Hana Králová