Ostatní

Zápis žáků do 1. třídy

Zápis se koná v pátek 26. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hod. Zapsáni budou žáci narozeni: 1. 9. 2017 -31. 8. 2018. K zápisu se musí dostavit i ti, jimž byla odložena povinná školní docházka v loňském školním roce.

Soutěž: O nejvíce kilometrů

Cílem akce bylo motivovat žáky k tomu, aby nezůstávali sedět u počítačů nebo mobilu, ale aby se zapojili do různých pohybových aktivit v průběhu dne.

Tajemná bojovka ve škole

Poslední den před velikonočními prázdninami se naší školou nesla tajemná atmosféra. Žáci druhého stupně se zapojili do vzrušující bojovky inspirované světem Koralíny a její cesty za tajnými dveřmi.

Festival Jeden svět

Žáci 8. A měli letos jedinečnou příležitost zažít atmosféru festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, jehož 26. ročník zavítal tentokrát i do Kroměříže.