Reportáže

Celoškolní projekt – KVASICE

V letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat celoškolní projekt na téma KVASICE. 14 skupin po 16 žácích (žáci byli do skupin nalosování zcela náhodně a jsou ze všech tříd ve škole) zpracuje nějaké téma týkají se Kvasic nebo nejbližšího okolí. První schůzka jednotlivých týmů bude 13. 9. první vyučovací hodinu, druhá přípravná schůzka ve vytvořených týmech proběhne 2. 10. první vyučovací hodinu. Ve čtvrtek 25. 10. proběhne celodenní projektový den, kdy žáci v jednotlivých týmech zpracují své téma a připraví se na prezentaci svého projektu. Prezentace všech 14 projektů proběhne v pátek 26.10. od 8:00 do 12:00 v přízemí školy. Na tuto prezentaci žákovských projektů na téma Kvasice jsou vítání všichni rodinní příslušníci i přátelé školy!

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.