Reportáže

Celoškolní projektový den – Světové svátky a festivaly

V pátek 20. října 2023 proběhl na ZŠ Kvasice celoškolní projektový den. Všichni žáci školy byli rozděleni do 17 věkově heterogenních skupin a připravili si své vlastní různorodé projekty, na kterých žáci společně s vyučujícími pracovali v rámci několika přípravných schůzek v průběhu září a října. Návštěvníci projektového dne si mohli v přízemí a v tělocvičnách ZŠ Kvasice prohlédnout různé světové svátky a festivaly, které jim žáci prezentovali. Některé z prezentovaných festivalů a svátků čtenářům krátce představíme.

Fiesta de los Patios
Tradiční a populární událost, která se koná v jižním španělském městě Córdoba. Během této události majitelé dvorků otevírají své domy veřejnosti a soutěží o nejkrásnější květinovou výzdobu. Každý dvůr je zdoben květinami, rostlinami a dalšími dekorativními prvky, které vytvářejí úchvatné a barvitě kvetoucí prostory.

Festival Duanwu
Festival Duanwu, známý také jako Festival dračích lodí je tradiční čínský svátek slavený pátého dne pátého měsíce čínského lunárního kalendáře. Festival Duanwu má dlouhou historii a je jedním z nejdůležitějších a nejpopulárnějších tradičních svátků v Číně a dalších asijských zemích. Během festivalu se konají závody dračích lodí. Tyto lodě mají tvar dračího těla a jsou dekorovány jasnými barvami.

Festival Pow wow
Tradiční a kulturní událost původních obyvatel Severní Ameriky, především indiánských kmenů. Tato událost slouží jako setkání a oslava indiánské kultury, tradic a společenství. Pow wow je obvykle vícedenní akce, během které se účastníci sejdou na vyhrazeném místě, známém jako „pow wow grounds“, a zapojí se do různých tradičních aktivit, včetně tance, hudby, zpěvu, řemesel a soutěží.

Día de Muertos
Día de Muertos, známý také jako Den mrtvých, je tradiční mexický svátek slavený každý rok od 31. října do 2. listopadu. Tento svátek je zasvěcen památce zesnulých a slaví se prostřednictvím různých rituálů a tradic, které kombinují katolické a pohanské prvky. Día de Muertos je spojen s vírou, že během těchto dní duchové zesnulých přicházejí na návštěvu a navštěvují své rodiny.

Hanami
Tradiční japonský festival oslavující rozkvétající sakury a obecně jaro. Hanami doslova znamená „pozorování květů“. Tento festival je jedním z nejvýznačnějších japonských svátků jara a slaví se po celém Japonsku.
Hlavním cílem festivalu Hanami je vyrazit do přírody, do parků, zahrad a podél řek, kde jsou sakury v plném rozkvětu, a užít si krásu kvetoucích stromů.
Hanami trvá několik týdnů, protože sakury rozkvétají postupně v různých částech Japonska. O termínu Hanami se většinou informuje prostřednictvím meteorologických předpovědí kvetoucích sakur, které pomáhají lidem plánovat své výlety tak, aby viděli sakury v nejlepším rozkvětu.

Přínos projektové výuky
Přínos celoškolního žákovského projektového dne spatřuji zejména v budování dobrých vztahů mezi žáky, jelikož v každém týmu byli náhodně vybráni žáci ze všech ročníků, od prvního do devátého. Dalším přínosem je samostatnost žáků při výběru, tvorbě a prezentaci vybraných témat a rozvoj kreativity. V projektových činnostech mají žáci vlastní odpovědnost a spoluzodpovědnost za práci, učí se pojmům a dovednostem i mimo okruh povinného školního kurikula, rozvíjí týmovou práci a své komunikační dovednosti. Projektový den je významným a obohacujícím prvkem v rámci vzdělávacího procesu žáků na základní škole.
Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a dětem z mateřských školek, kteří se přišli na prezentaci žákovských projektů podívat. A v příštím školním roce se opět na konci října těšíme na další projektový den na jiné zajímavé téma.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.