Družina

Informace o školní družině

Školní družina je určena pro žáky 1.- 5. ročníku. Družina má 3 oddělení a je v ní v letošním školním roce zapsáno 87 žáků (maximální kapacita, dle hygienických norem). Družině je vyčleněn samostatný pavilon „D“ s třídami pro jednotlivá oddělení, která jsou zařízena atypickým vybavením vhodným pro mimoškolní činnost. Místnosti jsou vybaveny koberci na hraní, sestavitelnými stoly, hrami pro žáky, stavebnicemi a hudebními nástroji. Děti mají k dispozici školní hřiště, tělocvičny, kuchyňku, společenskou místnost.

Potřeby do ŠD:
kapesníky, tekuté mýdlo, deníček, věci na převlečení (pokrývku hlavy, tričko, kraťasy, tepláky, mikinu, tenisky na zahradu), náhradní klíč od šatní skříňky, čip do školní jídelny

 Vychovatelé školní družiny:
Lenka Janošková
Lucie Vojtášková
Mgr. Pavla Přikrylová

Kontaktní telefony:
777 366 130
573 358 061 (kancelář školy)

Ranní provoz:
od 6:15 – do zahájení vyučování – ranní družina je určena pro volně příchozí žáky, žáci nemusí navštěvovat odpolední družinu (zvoňte na zvonek u vstupu do budovy školy)

Odpolední provoz:
od konce vyučování do 16:30 – v jednotlivých odděleních ŠD
od 15:00 je provoz družiny zredukován pouze do jednoho oddělení

Zájmové kroužky:
odchody a příchody zajišťuje vedoucí kroužku (SVČ Šipka, ZUŠ Otrokovice apod.)

Žáka ze ŠD lze vyzvednout v těchto časech:
po skončení vyučování a po obědě – dítě lze vyzvednout u vychovatele ŠD
od 13:00 do 14:30 – nelze vyzvedávat děti ze ŠD z důvodu zájmových činností (např. mimo budovu školy, vycházky)
od 14:30 do 16:30 – odchod možný kdykoliv, dítě lze vyzvednout u vychovatele ŠD

Úhrada za zájmové vzdělávání:
poplatek: 500,- Kč na jedno pololetí školního roku za školní družinu. Poplatek je nutno vždy zaplatit na celé pololetí. V případě odhlášení dítěte ze školní družiny v průběhu školního roku nebude nevyčerpaná částka za příslušné měsíce vrácena.