Reportáže

Hodnocení školního žákovského parlamentu

S koncem školního roku je čas zhodnotit nejenom prospěch žáků, ale i práci školního žákovského parlamentu. Zástupci, kteří byli zvoleni svými spolužáky, se scházeli pravidelně, a proto měli dostatek příležitostí vyjadřovat se k dění na naší škole. I letos měli žáci spoustu nápadů a připomínek k tomu, jak by ideální škola měla vypadat. Něco se podařilo prosadit, či změnit, něco bohužel ne. V krátkém přehledu se pojďme tedy podívat na projednané návrhy a akce školního žákovského parlamentu v tomto letošním roce.

Co se podařilo parlamentu změnit, či prosadit:
Přidávání obědů. Lepší odměny pro žáky, kteří pomáhají se sběrem papíru. Čistější nádobí a příbory v jídelně. Odhlašování obědů v lepších termínech. Povinně-volitelné předměty – přidání ČJ. Nové hračky ve družině.

Co se nám nepodařilo změnit, či prosadit:
Pravidelně oběd na přání. Dvě jídla na výběr. Povinně-volitelné předměty – přidat výtvarný kroužek. Místnost pro dojíždějící. Nové šatny na tělesnou výchovu.

Akce žákovského parlamentu:
Halloween. Ankety ve třídách. Valentýnská pošta. Uspořádání sbírky pro útulek. Výlet do útulku a předání peněz ze sbírky.

Současným členům bych chtěla moc poděkovat za jejich aktivitu a práci ve školním žákovském parlamentu, chtěla bych vám popřát krásné prázdniny a těším se na zahájení činnosti školního parlamentu v novém školním roce.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková