Reportáže

Houby

V pondělí 1. 10. začala ve 3. A výuka s vůní lesa. Na žáky čekala výstava hub jedlých, nejedlých i jedovatých. Houby různých barev, tvarů, velikostí přímo vybízely k aktivnímu učení. Práce ve skupinách směřovala k získávání informací četbou v atlasu hub, k následnému zpracování těchto informací při jednoduchém popisu vybrané houby / učíme se rozlišit informace důležité od méně podstatných/. Komunikace a spolupráce se tentokrát ukázala jako velmi nutná, protože žáci pozorováním a porovnáváním zjistili, že některé houby jsou si podobné jako ,,vejce vejci “. Aniž by tušili, systematicky rozvíjeli zrakovou percepci a taky pozornost se smyslem pro detail. Prezentace proběhla následující den při návštěvě žáků 2. třídy. Děkuji za spolupráci p. asistentce Veronice Kolkové a Liborovi, který v úterý přinesl plný sáček hub.

Autor: Mgr. Jaroslava Hudcová