Reportáže

Informace ze školní jídelny do nového školního roku

Noví strávníci se mohou osobně přihlásit k odběru obědů u vedoucí šk. kuchyně v úterý 29. 8. od 8-11 hodin nebo ve čtvrtek 31.8. od 13:30-15:30 nebo v pátek 1.9. od 8-11 hodin. Pro bližší informace lze využít telefonní číslo do školní jídelny 573 358 062. V kanceláři školy je nejprve nutné zaplatit vratnou kauci 115 Kč na čip na obědy.

První školní den 4. 9.  mají všichni strávníci automaticky oběd odhlášený, ale mohou si oběd na 4. 9. přihlásit do 13:45 přes internet. 4. 9. se obědy budou vydávat od 10:30 do 12:00.

Od druhého školního den (od 5.9.) mají všichni strávníci, kteří chodili na obědy v loňském šk. roce, automaticky obědy přihlášeny a nic si nastavovat nemusí. Obědy se vydávají dle rozvrhu žáků a dle Školního řádu školní jídelny. V pátky bude ve školní jídelně možnost výběru ze dvou jídel. Všichni přihlášení strávníci budou mít automaticky přihlášen oběd č. 1, v případě zájmu o oběd č. 2 je nutné si tento oběd přes internet nebo terminál před školní jídelnou přehlásit.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.