Informace o škole

Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž
Sídlo: Husova 642, 768 21 Kvasice
IČ: 70923329 (nejsme plátci DPH)
Indentifikátor školy: 600118622
Datová schránka: j5smnz9
Právní forma: příspěvková organizace
Kontakt, email: 573 358 061, 739 355 707, kancelar@zskvasice.cz

Ředitel školy: Mgr. František Látal, Ph.D.
Kontakt, email: 573 358 061, latal@zskvasice.cz
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Michaela Dostálová
Kontakt, email: 573 358 061, dostalova@zskvasice.cz

Zřizovatel: Obec Kvasice
Sídlo zřizovatele: Nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice
Kontakt, email: 573 358 011, starosta@kvasice.cz

Charakteristika školy

Základní škola, Kvasice, okr. Kroměříž je úplnou školou s 1. – 9. ročníkem pro žáky z Kvasic, Nové Dědiny, Karolína, Vrbky, Sulimova a Střížovic. Byla otevřena 1. září 1979 jako osmnáctitřídní škola.

Ve školním roce 2022/2023 je ve škole vzděláváno 238 žáků. Budova školy je rozdělena na pavilony A – G, kde je aktuálně umístěno 12 kmenových tříd, 3 oddělení školní družiny, odborné pracovny (počítačové, jazyková, přírodopisná, chemická a fyzikální učebna,…), 2 tělocvičny, školní jídelna s kuchyní, sociální zařízení, šatna pro správní zaměstnance, kanceláře, šatny pro žáky, technické prostory, dílna školníka, kotelna, výtah a sociální zařízení pro imobilní žáky.

Vybavení školy po stránce materiální je na velmi dobré úrovni. Škola poskytuje i nadstandardní aktivity formou doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky, pronajímání tělovýchovného zařízení a učeben pro výuku kroužků, které organizuje škola, školní družina, Základní umělecká škola Otrokovice a Středisko pro volný čas dětí a mládeže – Šipka.

Co nabízíme žákům

Nově vybavené třídy v samostatných pavilonech pro každý stupeň, školní družinu a stravování v budově školy. Pokračování vzdělávání žáků na druhém stupni beze změny školního prostředí. Dvě tělocvičny, Oranžové hřiště za školou. Na druhém stupni odborné pracovny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu a informatiky. Žákům druhého stupně je předkládána nabídka nepovinných předmětů. Moderní vzdělávací systém Edookit – elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu s přístupem rodičů i žáků. Od 3. ročníku je povinné vzdělávání v anglickém jazyce a od 7. ročníku se vzdělávají žáci v předmětu druhý cizí jazyk (německý).

Škola je zapojena do mezinárodních projektů eTwinning a EDISON, účastní se projektů ŠABLONY II pro ZŠ, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Podpora výuky plavání v základních školách a Obědy pro děti.

Pronájem tělocvičen

V rámci své doplňkové činnosti pronajímá v odpoledních hodinách ZŠ Kvasice pro veřejnost tělocvičnu za 200 Kč / 1 hod (pro kroužky výhradně pro žáky ZŠ Kvasice je tento poplatek 0 Kč / 1 hod, poplatek 0 Kč / 1 hod je stanoven také pro všechny mateřské školy ze školského obvodu, tzn.: MŠ Kvasice, MŠ Nová Dědina, MŠ Střížovice a MŠ Karolín).

V případě zájmu o pronájem tělocvičen kontaktujte zástupkyni ředitele: Mgr. Michaelu Dostálovou na email: dostalova@zskvasice.cz nebo telefonicky: 573 358 061.

Žákovský parlament

Od školního roku 2016/2017 byl na ZŠ Kvasice zřízen Žákovský parlament. Žákovský parlament tvoří vždy dva zástupci (žáci) z 3. – 9. třídy a 1 učitel-koordinátor (učitel nehlasuje při jednání žákovského parlamentu, jeho funkce je především poradní a koordinuje činnost žákovského parlamentu). Žákovský parlament přednáší žádosti a připomínky vedení školy a navrhuje a organizuje některé soutěže a aktivity ve škole.

Zvonění a přestávky

1. hodina 7:45 - 8:30 přestávka: 10 minut
2. hodina 8:40 - 9:25 přestávka: 20 minut
3. hodina 9:45 - 10:30 přestávka: 10 minut
4. hodina 10:40 - 11:25 přestávka: 10 minut
5. hodina 11:35 - 12:20 přestávka: 10 minut
6. hodina 12:30 - 13:15 přestávka: 5 minut
7. hodina 13:20 - 14:05 přestávka: 5 minut
8. hodina 14:10 - 14:55