Reportáže

SCIO – Národní testování – 5. ročník

Výsledky testování SCIO ukázaly, že naši žáci v 5. třídě jsou v matematice lepší než ostatní žáci z 60 % zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně. Velmi pěkných výsledků a vysokého percentilu ze všech tří testovaných oblastí dosáhli: Tadeáš C., Michaela Š., Marek V. Vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku dosáhli: Veronika K. z českého jazyka, Tomáš P., Tadeáš C. a Marek V. z matematiky.

Autor: Mgr. Michaela Dostálová