Jídelna

Informace o jídelně

Doba vydávání obědů je od 11:00 do 13:45 hodin za účasti pedagogického dohledu.
Objednaný oběd je možné odhlásit buď pomocí webové stránky www.strava.cz, zadáním čísla jídelny: 4647 a zadáním uživatelského jména a hesla, nejpozději do 13:45 den předem. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na webové stránky obdrží strávníci u vedoucí ŠJ. Druhou možností odhlášení obědů je pomocí čipu a elektronického terminálu, který je umístěn před vstupem do ŠJ, nejpozději do 13:45 den předem.
Oběd na pondělí lze elektronicky odhlásit do neděle do 13:45.

Ceny stravného

Úplata za školské služby v zařízení školního stravování
ve výši 25,- Kč za oběd, za žáka ZŠ ve věku 7 – 10 let,
ve výši 27,- Kč za oběd, za žáka ZŠ ve věku 11 – 14 let,
ve výši 29,- Kč za oběd, za žáka ZŠ ve věku 15 let a více,
ve výši 34,- Kč za oběd, za zaměstnance ZŠ (16 Kč příspěvek z FKSP),
ve výši 63,- Kč za oběd, za cizího strávníka.

Cena oběda pro cizí strávníky se skládá z položek: náklady na potraviny – 34,00 Kč, náklady na mzdy – 23,10 Kč, věcné náklady – 5,40 Kč, zisk – 0,50 Kč.

Výše finančního normativu je stanovena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou o školním stravování.