Jídelna

Informace o jídelně

Doba vydávání obědů je od 11:00 do 13:45 hodin za účasti pedagogického dohledu.
Objednaný oběd je možné odhlásit buď pomocí webové stránky www.strava.cz, zadáním čísla jídelny: 4647 a zadáním uživatelského jména a hesla, nejpozději do 13:45 den předem. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na webové stránky obdrží strávníci u vedoucí ŠJ. Druhou možností odhlášení obědů je pomocí čipu a elektronického terminálu, který je umístěn před vstupem do ŠJ, nejpozději do 13:45 den předem.
Oběd na pondělí lze elektronicky odhlásit do neděle (mimořádně) do 20:00.

Snadné, rychlé, jednoduché odhlášení přímo z mobilu:
Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete zdarma stáhnout z Google Play 
Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete zdarma stáhntou z App Store 
Případně můžete využít mobilního zobrazení v prohlížeči vašeho mobilním telefonu nebo tabletu http://m.strava.cz

Ceny stravného

Úplata za školské služby v zařízení školního stravování
ve výši 29,- Kč za oběd, za žáka ZŠ ve věku 7 – 10 let,
ve výši 31,- Kč za oběd, za žáka ZŠ ve věku 11 – 14 let,
ve výši 33,- Kč za oběd, za žáka ZŠ ve věku 15 let a více,
ve výši 38,- Kč za oběd, za zaměstnance ZŠ (26 Kč příspěvek z FKSP).

Škola nevaří obědy pro cizí strávníky. Z ekonomického hlediska je to pro školu nevýhodné.

Výše finančního normativu je stanovena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha č. 2.
Finanční limit – strávníci 7-10 let- oběd (20 – 47 Kč)
Finanční limit – strávníci 11-14 let – oběd (23 – 50 Kč)
Finanční limit – strávníci 15 a více let – oběd (24 – 54 Kč)

Dále vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha č. 2, uvádí: Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Období školního roku definuje zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, paragraf 24, odst. 1.: Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník musí být dle dikce zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Přihláška ke školnímu stravování