Lidé a kontakty

Lidé a kontakty

Ředitel školy
Mgr. František Látal, Ph.D.
email: latal@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Statutární zástupce ředitele školy + Výchovný poradce
Mgr. Michaela Dostálová
email: dostalova@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Školní metodik prevence
Mgr. Věra Janoštíková
email: janostikova@zskvasice.cz

Vyučující
Mgr. Dagmar Březíková
email: brezikova@zskvasice.cz

Mgr. Zdenka Gašpárková
email: gasparkova@zskvasice.cz

Mgr. Dagmar Hamrlová
email: hamrlova@zskvasice.cz

Mgr. Václav Horák
email: horak@zskvasice.cz

Mgr. Jaroslava Hudcová
email: hudcova@zskvasice.cz

Mgr. Dagmar Janíková
email: janikova@zskvasice.cz

Mgr. Romana Kočičková
email: kocickova@zskvasice.cz

Mgr. Jitka Konečná
email: konecna@zskvasice.cz

Mgr. Martina Kopřivová
email: koprivova@zskvasice.cz

Mgr. Jiří Machovský
email: machovsky@zskvasice.cz

Mgr. Hana Minaříková
email: minarikova@zskvasice.cz

Mgr. Jaroslav Pospíšil
email: pospisil@zskvasice.cz

Mgr. Anna Tomaníková
email: tomanikova@zskvasice.cz

Mgr. Helena Vysloužilová
email: vyslouzilova@zskvasice.cz

Vychovatelé školní družiny
Lenka Janošková
email: janoskova@zskvasice.cz, tel: 702 306 139

Lukáš Klíma
email: klima@zskvasice.cz, tel: 702 306 139

Lucie Vojtášková
email: vojtaskova@zskvasice.cz, tel: 702 306 139

Asistenti pedagoga
Adéla Kočařová, DiS.
email: kocarova@zskvasice.cz

Alena Gondášová, DiS.
email: gondasova@zskvasice.cz

Bc. Veronika Kolková
email: kolkova@zskvasice.cz

Jitka Přecechtílková
email: precechtilkova@zskvasice.cz

Nepedagogičtí pracovníci
Bc. Ivana Zapletalová – ekonomka, sekretářka
email: kancelar@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Jarmila Škrkánková – vedoucí školní jídelny
email: jarka.skrkankova@seznam.cz, tel: 573 358 062

Marcela Sedláčková – hlavní kuchařka
Libuše Svíráková – kuchařka
Jana Karkanová – pomocná kuchařka

Libor Vrtaník – školník (provozář, topič)

Ivanka Dubcová – uklízečka
Blanka Skácelová – uklízečka
Jana Vrtaníková – uklízečka

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Michaela Dostálová – vedoucí ŠPP, výchovný poradce
Mgr. František Látal, Ph.D. – ředitel školy
Mgr. Věra Janoštíková – školní metodik prevence