Lidé a kontakty

Lidé a kontakty (šk. rok 2023/2024)

Ředitel školy
Mgr. František Látal, Ph.D.
email: latal@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Statutární zástupce ředitele školy
Mgr. Michaela Dostálová (+ výchovný poradce)
email: dostalova@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Vyučující
Mgr. Dagmar Březíková
email: brezikova@zskvasice.cz

Mgr. Michaela Hanová, TU – 6. třída
email: hanova@zskvasice.cz

Mgr. Miluše Hradečná, TU – 1. B
email: hradecna@zskvasice.cz

Mgr. Jaroslava Hudcová, TU – 2. A
email: hudcova@zskvasice.cz

Mgr. Dagmar Janíková, TU – 8. A
email: janikova@zskvasice.cz

Mgr. Věra Janoštíková
email: janostikova@zskvasice.cz

Mgr. Romana Kočičková, TU – 1. A
email: kocickova@zskvasice.cz

PaedDr. Hana Králová, TU – 3. třída
email: kralova@zskvasice.cz

Mgr. Jiří Machovský, TU – 8. B
email: machovsky@zskvasice.cz

Mgr. Šárka Matulíková, TU – 5. třída
email: matulikova@zskvasice.cz

Mgr. Kamila Růžičková, TU – 7. třída
email: ruzickova@zskvasice.cz

Mgr. Martina Smolinková
email: smolinkova@zskvasice.cz

Mgr. Kateřina Stará, TU – 4. třída
email: stara@zskvasice.cz

Mgr. Kateřina Stískalová (+ metodik prevence sociálně patologických jevů)
email: stiskalova@zskvasice.cz

Ing. Tomáš Svoboda (+ koordinátor ICT)
email: svoboda@zskvasice.cz

Mgr. Helena Vysloužilová, TU – 9. třída
email: vyslouzilova@zskvasice.cz

Mgr. Zuzana Žárská, TU – 2. B
email: zarska@zskvasice.cz

Vychovatelé školní družiny
Lenka Janošková
email: janoskova@zskvasice.cz, tel: 777 366 130

Mgr. Pavla Přikrylová
email: prikrylova@zskvasice.cz, , tel: 777 366 130

Lucie Vojtášková
email: vojtaskova@zskvasice.cz, , tel: 777 366 130

Asistenti pedagoga
Monika Dvorníková, DiS. – AP v 2. A
email: dvornikova@zskvasice.cz

Alena Gondášová, DiS. – AP v 8. A
email: gondasova@zskvasice.cz

Mgr. Erika Hlaváčová – AP v 2.B
email: hlavacova@zskvasice.cz

Ivana Netová – AP v 1. A
email: netova@zskvasice.cz

Bc. Jana Petruchová, DiS. – AP v 3. třídě
email: petruchova@zskvasice.cz

Jitka Přecechtílková – AP v 9. třídě
email: precechtilkova@zskvasice.cz

Nepedagogičtí pracovníci
Bc. Ivana Zapletalová – ekonomka, sekretářka
email: kancelar@zskvasice.cz, tel: 573 358 061
Jindra Kopecká – referentka
email: kancelar@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Kristýna Zavřelová – vedoucí školní jídelny
email: jidelna@zskvasice.cz, tel: 573 358 062

Marcela Sedláčková – hlavní kuchařka
Libuše Svíráková – kuchařka
Jana Karkanová – pomocná kuchařka

Libor Vrtaník – školník (provozář, topič)

Blanka Skácelová – uklízečka
Jana Vrtaníková – uklízečka
Renata Zeldová – uklízečka

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Michaela Dostálová – vedoucí ŠPP, výchovný poradce
Mgr. František Látal, Ph.D. – ředitel školy
Mgr. Kateřina Stískalová – metodik prevence sociálně patologických jevů