Reportáže

Loučení se školou

Sváteční oblečení, tréma, emoce i slzičky. To vše se dnes vyskytovalo ve společenské místnosti naší školy, kde probíhalo slavnostní vyřazení deváťáků. Představitelé obce, rodiče, učitelé i kamarádi byli svědky této tradiční události. Jako první se s žáky 9. třídy symbolicky rozloučili naši prvňáčci. Následoval proslov pana ředitele, pana starosty a místostarosty.  Po nich přišel na řadu projev samotných deváťáků. Žáci v něm vzpomínali na uplynulá léta, děkovali učitelům a rodičům, hodnotili svoje výsledky. Pak už přišlo na řadu předávání posledního vysvědčení a loučení s třídní učitelkou. Velmi emotivní bylo závěrečné poděkování rodičům, kdy po předání kytiček společně naposledy opustili naši školu.

Vykročte do života tou správnou nohou, milí deváťáci.

Autor: Mgr. Věra Janoštíková