Reportáže

Některé novinky ve šk. roce 2018/2019

Personální obsazení
Od nového šk. roku přivítáme 3 nové zaměstnance, p. učitelku Romanu Kočičkovou (TU – 2. třídy), p. učitelku Martinu Kopřivovou (TU – 3. B) a hlavní kuchařku školní jídelny p. Marcelu Sedláčkovou.

Změna zvonění
Od nového šk. roku dochází ke změně začátků hodin a délky přestávek. První vyučovací hodina od 3. září začíná v 7:45, škola se odemyká 20 minut před první hodinou, tj. 7:25. Velká přestávka se prodlužuje z 15 minut na 20 minut a přestávka mezi 5. a 6. hodinou z 5 minut na 10 minut.

Změna ve školní jídelně
Objednaný oběd je nyní možné odhlásit buď pomocí webové stránky www.strava.cz, zadáním čísla jídelny: 4647a zadáním uživatelského jména a hesla, nejpozději do 13:45 den předem. Tento odkaz máte přímo na webových stránkách školy. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na webové stránky obdrží strávníci u vedoucí ŠJ. Druhou možností odhlášení obědů je pomocí čipu a elektronického terminálu, který je umístěn před vstupem do ŠJ, nejpozději do 13:45 den předem.

Elektronická ŽK a TK v systému Edookit
Informační systém Edookit budeme využívat ještě více než loni, proto je důležité, aby rodiče a žáci tento systém aktivně využívali a navštěvovali. Odkaz pro přihlášení máte přímo na webových stránkách školy. Rodiče mají své vlastní přihlašovací jméno a heslo, žáci mají své vlastní přihlašovací jméno a heslo! Je důležité, aby rodiče využívali svůj účet a žáci zase svůj. Informace, které zasíláme rodičům, vidí pouze rodiče ve svém uživatelském účtu, žáci nikoliv. Pokud se přihlašujete pouze přes účet svých dětí, může se stát, že některé zprávy nevidíte. Informace, zprávy, studijní materiály, které zasíláme na účet žáka vidí žák i rodiče. Využívejte maximálně avíza o absenci žáků, využívejte komunikaci s učitelem především pomocí systému Edookit. Pokud jste přes prázdniny zapomněli své přihlašovací jméno a heslo nebojte se nás kontaktovat o nové nastavení a zaslání přihlašovacích údajů!

Školní družina
Ranní družina od 6:15 je zdarma přístupná pro všechny žáky školy. Odpolední družina je určena pro přihlášené žáky do 16:30. Některé kroužky SVČ Šipka nejsou zcela naplněny, pokud o ně máte zájem informujte se u vychovatelů školní družiny, co nejdříve na začátku šk. roku! Do kroužků SVČ Šipka je stále možné se přihlásit!

Nový web školy
V nejbližších dnech očekávejte zcela nové webové stránky školy.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.