Reportáže

Nový eTwinningový projekt „They Need Our Help!“

Minulý týden jsme oslavili Mezinárodní den zvířat a při této příležitosti jsme si v osmé třídě představili nový eTwinningový projekt „They Need Our Help!“ – Oni nás potřebují naši pomoc!

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o nutnosti chránit všechny druhy zvířat, respektovat jejich práva, rozšířit si znalosti o právech zvířat a hlavním výstupem projektu bude průzkum, pomocí něhož budeme zjišťovat kolik zvířat na světě je ohrožených, a samozřejmě budeme zjišťovat důvody, proč k ohrožení zvířat dochází a navrhovat řešení situace.

Jazyk komunikace bude anglický jazyk a na projektu kromě nás budou pracovat ještě žáci ze Španělska a Polska. Projekt je navrhnut tak, aby na něm žáci pracovali celý školní rok.

Náplní naší práce bude představení jednotlivých žáků, představení domácích mazlíčků, či zvířat, které by žáci rádi chovali, dále výzkum zjišťující, která zvířata jsou chována v naší obci, příprava dotazníků pro občany Kvasic, které budou zjišťovat, jaké zvířata tu chovají. Dále budeme zkoumat, jaké organizace se v Kroměřížském kraji věnují ohroženým zvířatům. V  projektu budeme i zkoumat, které celebrity se věnují podobnému tématu a jakým způsobem pomáhají. Dále žáci napíší v anglickém jazyce zvířecí bajku, která je v dané zemi nejznámější.

Studenti z Česka, Polska a Španělska budou pracovat na projektu společně a takovým způsobem, aby je učení motivovalo a probíhalo smysluplným způsobem. Všechny materiály a naše práce bude na naší společné eTwinningové stránce a také na stránkách pro anglickou výuku pro žáky ZŠ Kvasice.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková