Reportáže

Oxford University Press – Pretesting

Oxford University Press je oddělení na universitě v Oxfordu a zároveň je největším univerzitním vydavatelstvím na světě. OUP (Oxford University Press) spolupracuje s učiteli a akademickými pracovníky z celého světa, aby vytvořili to nejlepší prostředí pro učení a protože OUP (Oxford University Press) nabízí a vytváří hodně testů, je potřeba zjistit, zda jsou spolehlivé a zda testují to, co mají.
V současné době s OUP spolupracuje se 450 školami (od základních až po vysoké) po celém světě. A od letošního roku se k těmto školám připojuje i ta naše. V předchozích měsících jsme zažádali o zařazení do seznamu škol, které se podílí na právě probíhajícím výzkumu Předtestování (Pretesting) a po splnění podmínek a absolvování pohovoru byla škola do výzkumu zařazena.
Cílem Předtestování je určit správnou úroveň otázek. Jakmile OUP bude vědět, jak těžké nebo lehké otázky jsou, tak je následně může použít v „opravdických“ testech.
Účast na Předtestování je přínosná nejen pro Oxford University Press, ale i pro studenty a učitele, protože touto spoluprací máme přímý vliv na kvalitu testů. Žáci budou moci poznat, jak se tvoří testy, získají informace o svých znalostech a budou moci komunikovat díky moderním technologiím se zkoušejícími, kteří jsou rodilými mluvčími.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková