Reportáže

Měříme, vážíme ve 3. třídě

Učivem 3. třídy prolíná téma měření veličin. Měření délky, měření objemu a měření hmotnosti i teploty. Žáci se seznamovali s různými druhy měřidel. Společnými silami nachystali se svolením rodičů pro skupinovou práci různé typy vah, včetně historických. Také přinesli různé druhy metrů a odměrek na měření objemu. Nejzábavnější bylo měření objemu kapalin i pevných těles. Nejlehčí bylo pro žáky vážení. Překvapivě nejvíce zabrat dalo měření délky na větší vzdálenosti, ke kterému se budeme ještě vracet. Budeme také v přírodě trénovat a zpřesňovat náš odhad i přesnost měření.
Při práci jsme si ověřili, že se nám hodí učivo předmětů Matematika, Český jazyk, Člověk a jeho svět. Škola pro život, přesně v souladu s názvem našeho školního výchovně-vzdělávacího programu.

Autor: PaedDr. Hana Králová