Reportáže

Projekt „Changes in Kvasice“ v anglickém jazyce

Že se dění ve škole dá propojit s děním v obci si zkusili žáci 6. třídy. V rámci projektu „Changes in Kvasice“ si v hodinách angličtiny připravili, co by chtěli v Kvasicích změnit či postavit. Jejich úkolem bylo vymyslet, kde by se změny měly uskutečnit a také důvody, proč by je uvítali.
Při prezentaci projektu padaly rozmanité nápady – od stánku s kebabem, přes posilovnu až po nové kino. Tyto myšlenky pak žáci prezentovali i na obecním úřadě. Mimo to se také dozvěděli, jak dlouho by trvala výstavba nových objektů občanské vybavenosti, proč takové změny nejsou úplně jednoduchou záležitostí, jaké plány se v obci momentálně realizují a co by se chtělo pozměnit či vystavit v budoucnu. Podívali se také na obecní dvůr a seznámili se tak s provozním fungováním obce, jako je třídění odpadu či starost o obecní zeleň.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat panu místostarostovi Tomáši Kahajovi, že nám věnoval svůj čas, vyslechl si nápady dětí a přiblížil nám chod obce.

Autor: Mgr. Kateřina Stískalová