Projekty a sponzoři

Projekty

Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s názvem ŠABLONY JAK 1 pro ZŠ Kvasice, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005756. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2023. Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2025. Dotace může být poskytnuta až do výše 951 000 Kč.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Hlavním cílem projektu je:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ (cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání).

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ (cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti).

Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s názvem Šablony pro ZŠ Kvasice 3, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021005. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2021. Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023. Dotace může být poskytnuta až do výše 533 000 Kč. Hlavním cílem dotace je: Poskytnout doučování žákům ohroženým školním neúspěchem, vytvořit Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Organizovat projektový den ve výuce a využít prostředky na rozvoj ICT ve vzdělávání.

Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s názvem Šablony pro ZŠ Kvasice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011520. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2019. Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2021. Dotace může být poskytnuta až do výše 853 411 Kč. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, využití ICT ve vzdělávání a extrakurikulární a rozvojové aktivity základní školy (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a badatelský klub).

Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s názvem Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007989.

Cílem projektu je modernizovat učebnu fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, jejímž výsledkem bude propojení teoretické výuky v oborech fyziky a chemie s praktickými aplikacemi v rámci laboratorních cvičení a zkoušek. Praktické experimenty jsou pro pochopení teoretických znalostí a dovedností žáků přínosné a přitažlivé a tím se zvyšuje kvalita výuky.

Hlavní aktivitou bude modernizace učebny fyziky a chemie spočívající ve stavební rekonstrukci učebny, která bude rozšířena o prostor kabinetu a to vybouráním příčky. V důsledku potřebného zvětšení plochy učebny musí být provedeny nové el . rozvody, osvětlení, počítačová síť a podlahy. Součástí projektu jsou i dodávky nábytku a technického vybavení. V rámci vybavení dojde k osazení lavic se židlemi, pracovních stolů, interaktivní tabule a dataprojektor, katedra multimediální přístrojová, soubory senzorů pro fyziku a chemii atd.

Již několik let je naše škola zapojena do dvou projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekt Ovoce a zelenina do škol je určen pro všechny žáky naší školy, kteří budou zcela zdarma dostávat minimálně 2x za měsíc dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené saláty a lisované šťávy a protlaky. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě. V projektu Mléko do škol bude každý žák školy dostávat zdarma 2x za měsíc jednu porci neochuceného polotučného mléka, neochucené jogurty, čerstvé sýry a acidofilní mléka. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.  ZŠ Kvasice se zapojila do dvou těchto projektů. První projekt nese název Open the Windows! Greetings from my Hometown. Na tomto projektu spolupracují žáci sedmé třídy společně s žáky z Itálie, Makedonie, Řecka, Albánie, Nizozemí, Turecka, Itálie, Rumunska, Polska a Slovenska. V tomto projektu mají žáci několik úkolů, např. představení školy v krátkém videu nebo zaslání pohlednic o obci Kvasice. Druhý projekt se jmenuje What about us!. V tomto projektu budou žáci spolupracovat s děti z Itálie, Španělska a Polska. Úkolem projektu je vytvoření prezentací o škole, obci, českých svátcích, sportovcích apod.

Trochu jiným typem projektu je Projekt EDISON, jehož partnerem je organizace AIESEC. V rámci tohoto projektu navštíví skupina 3-8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa mateřskou, základní či střední školu a stráví na ni 1 týden. Cílem tohoto projektu je tolerance a společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy. Dále se žáci škol procvičí v anglickém jazyce a získají i motivaci pro studium anglického jazyka, a také se dozví mnoho zajímavých poznatků o zemích stážistů.

Ve dnech 12. 2. – 18. 2. 2018 ZŠ Kvasice navštívili 2 dívky: Gülin Baris z Turecka a Siti Cut Alia Kuswalastri z Indonésie a 1 muž: Chenglong Ji z Číny.
Ve dnech 28. 1. – 31. 1. 2019 ZŠ Kvasice navštívili 2 dívky: Polina Kiseleva z Ruska a Yang Chien Hui z Taiwanu a Yana  Khokhla z Ukrajiny a 1 muž: Cassius Hendrico z Indonésie.
Ve dnech 17. 2. – 21. 2. 2020 ZŠ Kvasice navštívili 2 muži: Brian Alfredo z Indonésie a César Cárdenas z Peru.

Základní škola Kvasice čerpá finanční prostředky z projektu Obědy pro děti, který zaštiťuje charitativní společnost WOWEN FOR WOMEN, o.p.s. Tato společnost proplatí základní škole náklady na obědy žáka ve školní jídelně na 1 školní rok. Na výběru žáka, jehož rodina se dostala do finančních či jiných problémů, se aktivně podílí škola a kritéria pro výběr se řeší se školou individuálně. Důležité pro výběr žáka je jeho pravidelná docházka do školy, aktivní přístup rodiny žáka ke vzdělávání ve škole a spolupráce rodiny žáka se školou.

Sponzoři školy

SAKER spol. s r.o.
NVB LINE s.r.o.
Pálenice Sulimov

Děkujeme!