Reportáže

Prvorepubliková párty v 5. třídě

V pondělí 15. 1. 2024 si pátá třída zorganizovala prvorepublikový večírek v návaznosti na učivo v předmětu člověk a jeho svět.  V rámci výuky se žáci seznamovali s obdobím mezi dvěma světovými válkami. Hlavním cílem bylo žákům představit základní principy demokracie, které jsme si vysvětlili pomocí uspořádaných voleb maskota třídy, a přiblížit jim kulturu tohoto období. Právě tento cíl byl naplněn organizací večírku. Večírek byl však pouze závěrečným bodem a odměnou pro žáky za jejich práci v hodině. Důležitá byla především samotná příprava. Žáci při ní pracovali ve skupinách, do kterých se roztřídili podle odvětví, které je zajímalo. Vznikly nám tak skupiny hudebníků, tanečníků, módních návrhářů, skupina kuchařů a těch, kteří zajišťovali zábavu. Každá skupina měla svůj vlastní úkol. Hudebníci sestavovali „playlist“ známých skladeb a spolupracovali s tanečníky, kteří měli za úkol zjistit a následně naučit sebe i celou třídu tance, které byly v této době oblíbené. Módní návrháři třídě představili typické modely pro ženu i muže a poradili svým spolužákům, co si budou moct obléct. Skupina kuchařů sestavovala dobové menu a ti, co měli za úkol všechny zabavit, sestavili seznam hostů, na kterém se objevily významné osobnosti té doby. Každý žák pak na párty nevystupoval sám za sebe, ale právě za jednoho z řad herců, zpěváků, literárních spisovatelů apod. Nejenže žáci svou práci prezentovali, bylo potřeba, aby se ujali i praktických činností. S tím jim pomohli vyučující jednotlivých předmětů. Paní učitelka Smolinková umožnila tanečníkům, aby v hudební výchově své spolužáky naučili tančit Charleston. Do přípravy občerstvení se zapojily paní učitelky Matulíková a Stískalová. Ty svou hodinu angličtiny přesunuly do cvičné kuchyně, kde se žáci mimo jiné seznamovali i s anglickými názvy jednotlivých surovin. Večírek pak ukončoval školní den v hodině výuky předmětu člověk a jeho svět. Žáci ochutnávali své výtvory, poslouchali dobovou hudbu, obdivovali své kostýmy, tančili a seznamovali se s významnými osobnostmi. Skupina, která měla na starosti zábavu, si pro všechny připravila vědomostní hru, za kterou mohli jejich spolužáci získat sladkou odměnu. Každý si tak přišel na své a páté třídě se tak podařilo spojit výuku se zábavou.

Autor: Mgr. Michaela Hanová