Reportáže

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v  Základní škole, Kvasice, okres Kroměříž od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:  Seznam přijatých v souboru ke stažení v pdf.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.