Sběr papíru

Sběr papíru ve školním roce 2019/2020

Sběr na školním dvoře sbíráme v daných termínech vždy ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Svázané balíky vždy označte jménem a třídou.
Děkujeme všem, kteří podpoří školu sběrem papíru, protože prostředky získané sběrem použijeme ze 60 % pro třídu a za zbylých 40 % se 45 nejlepších sběračů za celý školní rok vydá na celodenní školní výlet. Celodenní výlet se uskuteční koncem června 2020.

Finální seznam účastníků zájezdu bude na webových stránkách školy zveřejněn až začátkem června. Do 31. 5. 2020 mohou ještě rodiče odvážet papír do firmy KROMEXIM, po tomto termínu bude seznam nejlepších sběračů papíru pro tento školní rok uzavřen.

V případě většího množství papíru zavezte papír přímo do firmy KROMEXIM (ulice Hulínská, Kroměříž), kde nahlásíte, název školy, jméno žáka a třídu.

Termíny sběru ve školním roce 2019/2020

10. a 11. září

8. a 9. října

5. a 6. listopadu

3. a 4. prosince

7. a 8. ledna

4. a 5. února

10. a 11. března

7. a 8. dubna

19. a 20. května