Sběr papíru

Sběr papíru ve školním roce 2018/2019

Sběr na školním dvoře sbíráme v daných termínech vždy ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Svázané balíky vždy označte jménem a třídou.
Děkujeme všem, kteří podpoří školu sběrem papíru, protože prostředky získané sběrem použijeme ze 60 % pro třídu a za zbylých 40 % se 50 nejlepších sběračů za celý školní rok vydá na celodenní školní výlet. Celodenní výlet se uskuteční v druhé polovině června 2019 a je předběžně naplánován výlet do Ostravy do oblasti Dolní Vítkovice do expozic Světa Techniky.
V případě většího množství papíru zavezte papír přímo do firmy KROMEXIM (ulice Hulínská, Kroměříž), kde nahlásíte, název školy, jméno žáka a třídu.

Sběr papíru (třídy)
Sběr papíru (zájezd)

Termíny sběru ve školním roce 2018/2019

11. a 12. září

2. a 3. října

6. a 7. listopadu

4. a 5. prosince

8. a 9. ledna

5. a 6. února

5. a 6. března

2. a 3. dubna

14. a 15. května