Sběr papíru

Sběr papíru ve školním roce 2023/2024

Sběr na školním dvoře sbíráme v daných termínech vždy ráno (středa a čtvrtek) od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00 (viz termíny). Svázané balíky maximálně do hmotnosti 20 kg označte jménem a třídou.

Děkujeme všem, kteří podpoří školu sběrem papíru, protože prostředky získané sběrem použijeme z 50 % pro třídu a za zbylých 50 % se 45 nejlepších sběračů za celý školní rok vydá na celodenní školní výlet. Celodenní výlet se uskuteční koncem června 2024 (např. Brno VIDA! centrum a Brno planetárium). 10 žáků, kteří budou nejčastěji za celý školní rok pomáhat u sběru papíru obdrží na konci školního roku odměny.

Finální seznam účastníků zájezdu bude na webových stránkách školy zveřejněn až začátkem června. Do 31. 5. 2024 mohou ještě rodiče odvážet papír do firmy KROMEXIM, po tomto termínu bude seznam nejlepších sběračů papíru pro tento školní rok uzavřen.

V případě většího množství papíru zavezte papír přímo do firmy KROMEXIM (ulice Hulínská, Kroměříž), kde nahlásíte, název školy, jméno žáka a třídu, ušetříte tím svůj čas i čas ostatních sběračů.

Termíny sběru papíru ve šk. roce 2023/2024:
středa 4. 10. 2023 a čtvrtek 5. 10. 2023
středa 8. 11. 2023 a čtvrtek 9. 11. 2023
středa 6. 12. 2023 a čtvrtek 7. 12. 2023
středa 10. 1. 2024 a čtvrtek 11. 1. 2024
středa 6. 3. 2024 a čtvrtek 7. 3. 2024
středa 22. 5. 2024 a čtvrtek 23. 5. 2024

Výsledky:

Sběr-zájezd (březen 2024)
Sběr-třídy (březen 2024)
Sběr-pomocníci (březen 2024)