Sběr papíru

Sběr papíru ve školním roce 2018/2019

Sběr na školním dvoře sbíráme v daných termínech vždy ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Svázané balíky vždy označte jménem a třídou.
Děkujeme všem, kteří podpoří školu sběrem papíru, protože prostředky získané sběrem použijeme ze 60 % pro třídu a za zbylých 40 % se 50 nejlepších sběračů za celý školní rok vydá na celodenní školní výlet.

Celodenní výlet se uskuteční v pátek 21. 6. 2019 a je naplánován výlet do Ostravy do oblasti Dolní Vítkovice do expozic Světa Techniky včetně expozice báňského záchranářství a praktické ukázky fárání do dolů.

Finální seznam účastníků zájezdu bude na webových stránkách školy zveřejněn až začátkem června. Do 31. 5. 2019 mohou ještě rodiče odvážet papír do firmy KROMEXIM, po tomto termínu bude seznam nejlepších sběračů papíru pro tento školní rok uzavřen.

V případě většího množství papíru zavezte papír přímo do firmy KROMEXIM (ulice Hulínská, Kroměříž), kde nahlásíte, název školy, jméno žáka a třídu.

Sběr papíru (třídy)
Sběr papíru (zájezd)

Termíny sběru ve školním roce 2018/2019

11. a 12. září

2. a 3. října

6. a 7. listopadu

4. a 5. prosince

8. a 9. ledna

5. a 6. února

5. a 6. března

2. a 3. dubna

14. a 15. května