Reportáže

SCIO Národní testování

Žáci 9. ročníku se během měsíce listopadu zúčastnili testování společnosti SCIO, která ověřila jejich znalosti z oblasti matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Ve srovnání s jinými žáky 9. tříd, naši žáci v matematice dosáhli nadprůměrný percentil, v českém jazyce mírně podprůměrný percentil. Vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku dosáhli tito žáci: Tereza Baďurová a Jan Vavřík z jazyka českého a Eliška Tumová a Tomáš Vala z matematiky. Děkujeme SRPDŠ za podporu testování.

Autor: Mgr. Michaela Dostálová