Reportáže

Školní kolo dějepisné olympiády

Začátkem prosince proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s názvem Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa, kterého se zúčastnilo 47 řešitelů z II. stupně. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku a otázky cílily na období 8. – 15. století v našich dějinách. Žáci měli mimo jiné popisovali zbroj středověkého rytíře, rozebíraly texty z Kosmovy kroniky, Kristiánovy legendy nebo spis Jana Husa, pracovali s mapkami středověké Evropy, zabývali se románskou a gotickou architekturou a dobovými skutečnostmi. Podle tvůrců olympiády z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové bylo dosažení 36 bodů z celkových 60 hranicí pro označení úspěšný řešitel. Těch bylo na škole celkem 22. První Jan Švec a druhá Marcela Dubinová získali shodně 51 bodů a o vítězi musela rozhodnout až dodatečná rozřazovací otázka. Na třetím místě skončil Dominik Čevora.

1.J. Švec8.A51 bodů
2.M. Dubinová8.B51 bodů
3.D. Čevora9.50 bodů
4.J. Horný9.49 bodů
5.A. Marzzettino9.47 bodů
6.S. Kácovská9.46 bodů
7.A. Dvouletá8.A45 bodů
M. Hejda8.A45 bodů
9.K. Foldynová9.44 bodů
10.E. Opravilová8.A43 bodů

Autor: Mgr. Jiří Machovský