SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy ZŠ Kvasice, z.s.

Předseda:
Kateřina Tumová

Členové výboru:
Kateřina Tumová
Ivana Foldynová
Jana Kuczynská
Renata Ligačová
Aleš Chrastina

Stanovy spolku
Zápis ze schůze výboru 9. 10. 2018