SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy ZŠ Kvasice, z.s.

Předseda:
Kateřina Tumová

Členové výboru:
Kateřina Tumová
Ivana Foldynová
Ing. Jana Kuczynská
Hana Obadalová
Aleš Chrastina

email na zástupce SRPDŠ: srpds.zskvasice@seznam.cz

Stanovy spolku
Zápis schůze výboru SRPDŠ z 9.10.2023
Rozpočet SRPDŠ na šk. rok 2023/2024