Reportáže

Umělá inteligence ve 4. třídě

V rámci anglického jazyka se žáci 4. třídy pustili do projektu, který kombinoval kreativitu, technologie a procvičování cizího jazyka.

Každý žák měl za úkol vymyslet a popsat své vlastní imaginární zvíře. Popisy musely obsahovat informace o tom, čím se zvíře živí, jak vypadá, jaké má schopnosti atd. Následně jsme tyto popisy předali umělé inteligenci, která měla za úkol z popisů vytvořit obrázek těchto nových zvířat. Očekávání byla velká a výsledek stál za to. Když žáci uviděli, jak se jejich slova proměnila v obrázky, byli doslova nadšení.

Tento projekt nejen ukázal, jak může být učení angličtiny interaktivní, ale také přiblížil žákům praktické využití umělé inteligence ve vzdělávání. Děti byly spokojené, že mohly být součástí něčeho, co překračuje tradiční papírové pracovní listy a učebnice.

Tento projekt ukázal, jak může být umělá inteligence přirozenou součástí vzdělávacího procesu a jak může sloužit k rozvoji komplexních dovedností dětí. Těšíme se na další dobrodružství v této oblasti.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková