Reportáže

Volba povolání

Ve čtvrtek 21. 2. navštívila naší školu paní Jochová. Přišla mezi žáky volitelného předmětu Volba povolání, aby jim povyprávěla o své profesi zdravotní sestry. Žáci se dozvěděli, jaké školy vystudovala, na jakém oddělení v nemocnici pracuje a co všechno obnáší práce ve zdravotnictví. Největším přínosem, kromě informací tedy bylo, že paní Jochová donesla žákům ukázky přístrojů, pomůcek, které se používají v nemocnici a žáci si je mohli vyzkoušet. Např. oxymetrem si mohli změřit pulz, srdeční frekvenci, paní Jochová zájemcům změřila tlak pomocí fonendoskopu a tlakoměru. Ukázala žákům pomocný dýchací přístroj, sondy aj. Dvě vyučovací hodiny utekly jako voda a pro žáky takto příjemně strávené hodiny byly velmi přínosné. Paní Jochové moc děkujeme za informace i praktické ukázky.

Autor: Mgr. Michaela Dostálová