Reportáže

Výuka v muzeu

Tento podzim jsme s žáky 8. ročníku využili možnost zapojit se do programu inovativní výchovy a navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Muzeum Komenského v Přerově. Z nabídky Slováckého muzea jsme zvolili klasicky Velkou Moravu a program „Po stopách Mojslava“ v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.  Žáci se dověděli řadu zajímavostí. Příběhem stálé expozice je provedl chlapec jménem Mojslav, jenž se v době Velké Moravy narodil a celý život na tomto území prožil. Po skončení výkladu měli žáci možnost ověřit si formou skupinové práce za pomoci pracovních listů, jak moc dávali při prohlídce pozor.
Druhý program nesl název „Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy a odehrával se přímo v expozicích školních tříd umě vytvořených v prostorách Zámku Přerov. Všichni přítomní si mohli vyzkoušet, jak se sedí ve starých školních škamnech z období života Jana Amose Komenského v 17. století, za Rakousko-Uherska v 19. století, za první republiky nebo v 50. letech 20. století v poúnorovém Československu.  Důležitými milníky z dějin školního vyučování žáky provedl vážený pan ředitel. Žáci odhalili řadu zaniklých školních zvyků, vyzkoušeli si, jak se psal pravopis, zjistili, k čemu je kalamář a břidlicová tabulka a ti odvážnější podstoupili i dávné školní tresty.

Autor: Mgr. Jiří Machovský