Reportáže

Žáci 6. třídy jako průvodci výuky pro 5. třídu

Představte si školní učebnu, kde se setkávají mladší a starší žáci, aby společně prozkoumali tajemství vesmíru. Žáci 5. třídy se právě začali učit o vesmíru, a tak se žáci 6. třídy rozhodli podělit o své znalosti. Společným úsilím vytvořili poutavou výuku o Měsíci.
Nejdřív šesťáci vytvořili skupinky a každý tým si vybral téma týkající se Měsíce. Potom si sepsali informace a začali si chystat, jak je předají mladším žákům. Mezi tématy byly fáze Měsíce, vliv Měsíce na Zemi, pohyb a povrch Měsíce a historie jeho objevování.
Kromě povídání si také připravili i interaktivní aktivity. Mladší žáci mohli například spojovat fáze Měsíce, dotvořit komiks s Neilem Armstrongem, anebo si otestovali své čerstvě nabité vědomosti ve znalostním kvízu.
Společná výuka byla nejen naučná, ale také zábavná. Starší žáci měli příležitost sdílet své znalosti a zlepšit své prezentační dovednosti, zatímco ti mladší získali znalosti o Měsíci a jeho důležitosti pro náš svět.
Tímto typem výuky se neučili pouze páťáci, ale jednalo se o vzájemné učení, protože i starší žáci si předáváním znalostí učivo upevnili. Navíc výuka vytvořila silnější propojení mezi třídami.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková