Reportáže

Zahájení výuky v kroužcích SVČ Šipka ve šk. roce 2018/2019

SPORT MIX – úvodní hodina v pondělí 3. 9. ve 13 h, dále každé 1. a 3. pondělí od 13 h do 14h. Na první hodinu si přihlášení žáci přinesou platbu 300,- Kč na pololetí.

ZUMBA – úvodní hodina v pondělí 3. 9. ve 14 h, dále každé 1. a 3. pondělí od 14 h do 15 h. Na první hodinu si přihlášení žáci přinesou platbu 300,- Kč na pololetí.

AEROBIC – úvodní hodina ve středu 12. 9. ve 13 h mladší žáci a ve 14 h starší žáci, dále každou 2. a 4. středu od 14 h do 15 h. Na první hodinu si přihlášení žáci přinesou platbu 300,- Kč na pololetí. V případě nízkého počtu žáků se hodiny spojí do jedné a to od 13 h.

FLORBAL – úvodní hodina ve středu 12. 9. ve 13 h mladší žáci 1. – 3. třída, a ve 14 h starší žáci 4. – 8. třída. Dále bude výuka 19. 9. a poté vždy 1. a 3. středa v měsíci ve stejnou dobu. Na 12. 9. si přihlášení žáci přinesou platbu 300,- Kč na pololetí.

VÝTVARNÝ ATELIÉR – úvodní hodina v pondělí 17. 9. ve 13 hodin a dále každé 3. pondělí. Na první hodinu si žáci přinesou 150,- Kč na rok.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.