Reportáže

Žákovský školní parlament uskutečnil anketu „Jak dobře znáš naši školu?“

Zástupci ze žákovského školního parlamentu nedávno uskutečnili zajímavou anketu, která měla za cíl zjistit, jak dobře žáci znají naši školu. Dotazníky byly rozdány žákům od 3. do 9. třídy a výsledky byly opravdu zajímavé!
Anketa obsahovala mnoho otázek týkajících se našich učitelů a učitelek. Dále na vybavení školy. Například kolik máme ve škole 3D tiskáren, výtahů a některé otázky se týkaly i učeben a budovy školy.
Další zajímavou otázkou v anketě bylo místo, kde vznikají nejlepší selfíčka. Tato otázka zaujala mnoho žáků, a výsledky ukázaly, že oblíbenými místy pro fotografování jsou prostory před školou, hlavně před sochou a dále na hřištích. Žáci se také nadšeně rozepsali u otázky týkající se nejlepšího místa ve třídě. Děti na tuto otázku například odpověděly:

„Nejlepší místo je zadní, protože vidím líp.“
„U učitelky.“
„Nejlepší místo je to moje, mám celou lavici pro sebe.“
„Přední, úča se tam nedívá.“
„Ve předu u dveří, protože když skončí škola, tak je 90% šance, že budu první na obědě.“

Žákovský školní parlament se také vyptával na informace ohledně dalších zaměstnanců školy, například jak se jmenuje pan školník nebo kolik kuchařek nám připravuje každý den obědy.
Výsledky ankety zpracovali zástupci školního parlamentu, kteří pak ve svých kmenových třídách ty nejlepší odměnili sladkou odměnou. Ceny do této aktivity jsme koupili díky sponzorskému daru od paní Galatíkové, tímto bychom ji chtěli moc poděkovat.
Anketa „Jak dobře znáš naši školu?“ byla úspěšná. Zapojilo se do ní mnoho žáků a sami žáci anketou získali nové poznatky a informace. Děkujeme všem dětem, kteří se do ankety zapojily, a těšíme se na další projekty a iniciativu ze strany žákovského školního parlamentu.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková