Reportáže

Zápis do 1. třídy

Připomínáme rodičům, že v pátek 5. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 proběhne na ZŠ Kvasice zápis žáků do první třídy. Zapsáni budou žáci narozeni od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu se musí dostavit i ti, jimž byla odložena povinná školní docházka v loňském školním roce. K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto doklady slouží pro kontrolu uvedených údajů a nebudou kopírovány nebo archivovány. K zápisu si doneste předem vyplněné dokumenty, které naleznete na webové stránce školy v záložce DOKUMENTY, urychlíte tím průběh zápisu. Děkujeme.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.