Reportáže

Zápis do prvních tříd

Zápis se koná v pátek 22. 4. 2022 ve 13:00 – 17:00 hod.

Zapsáni budou žáci narozeni: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.
K zápisu se musí dostavit i ti, jimž byla odložena povinná školní docházka v loňském školním roce.

K zápisu je nutno přinést:
občanský průkaz zák. zástupce a rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, vyplněný zápisní list a vyplněný dotazník školní zralosti.

V případě žádosti o odklad zákonní zástupci přinesou:
vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.