Reportáže

Zápis žáků do 1. třídy

Zápis se koná v pátek 26. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hod.
Zapsáni budou žáci narozeni: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018.
K zápisu se musí dostavit i ti, jimž byla odložena povinná školní docházka v loňském školním roce.
Pokud máte své portfolio prací z MŠ, přineste nám ho ukázat.

K zápisu je nutno přinést:
občanský průkaz zák. zástupce a rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, vyplněný zápisní list a vyplněný dotazník školní zralosti.

V případě žádosti o odklad zákonní zástupci přinesou:
vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

Dokumenty k zápisu najdete na: www.zskvasice.cz/dokumenty/

Do 1. třídy jsou přijímány i děti z mimospádových obcí.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.