Reportáže

Adaptační kurz – 6. A

Jelikož jsme náš kurz naplánovali na den, kdy se ve Zlíně konal 61. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, využili jsme jejich bohaté festivalové nabídky a kromě týmových aktivit, jsme si vybrali i z jejich bohatého programu. Náš den začal v parku Komenského, kde jsme prostřednictvím her posilovali třídní kolektiv a rozvíjeli vzájemnou spolupráci mezi spolužáky. Cílem bylo vzájemné poznání nejen s novým žákem a třídní učitelkou, ale i mezi sebou.
Po společných aktivitách jsme se přesunuli do prostorů Univerzity Tomáše Bati, ve kterých si děti mohly vyzkoušet virtuální realitu. Žáci viděli dva animované filmy. V jednom příběhu se malí sourozenci učí bojovat s tmou a nočními přízraky, v tom druhém je ilustrováno, jaké překážky musí děti v Indonésii překonávat, aby se bezpečně dostaly do školy, která leží mnohdy na úplně jiném ostrově.
Poslední aktivitou, která, troufám si říct, žáky doslova ohromila, byla tvorba vlastního krátkého animovaného filmu. Žáci se seznámili s principy a základními technikami animace, vytvořili si vlastní příběhy pomocí malby, naučili se manipulovat a ovládat základní funkce fotoaparátu, stativu a notebooku, ale hlavně se učili spolupracovat v týmu a využít svoji vlastní fantazii. I když jsou animace velice krátké, je třeba si uvědomit, že za desetivteřinovým videem se skrývá dvouhodinová týmová práce. Na výslednou práci se můžete podívat na YouTube kanále školy.
Kurz byl krásným začátkem a s dalšími seznamovacími, prožitkovými či tvořivými aktivitami budeme nadále pracovat během třídnických hodin či výchovných předmětů.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková