Reportáže

Archimedes – učíme se vlastními zkušenostmi

Nedávno jsme v Čítance pracovali s textem o Archimedovi. Protože jsme se chtěli o něm dozvědět víc, vzali jsme si do vyučování tablety a ve skupinkách vyhledávali informace, proč se o něm učíme. Díky našemu zkoumání jsme zjistili, že to byl matematik a fyzik, který přišel na řadu fyzikálních zákonů a matematických a geometrických pravidel. Všechny jeho objevy v budoucnosti lidem mnohokrát pomohly. Rozhodli jsme se, že si něco málo vyzkoušíme sami ověřit.

První, co jsme udělali, byl pokus, který nám ukazoval Archimedův zákon o tělese ponořeném do kapaliny. Ne vše vyšlo přesně tak, jak mělo, ale dopředu jsme se upozornili na to, že nemáme tzv. laboratorní podmínky ani přístroje. Ale i tak jsme pokračovali v dalších pokusech. Vzhledem k tomu, že mnoho dětí dnes hraje počítačové hry, ve kterých se setkávají s historickými zbraněmi, model jedné z nich – katapultu – nám vyrobil pan učitel Svoboda se žáky VII. třídy v pracovních činnostech.  Projekt jsme zakončili soutěží „O nejdelší  dostřel“ z této zbraně.

Je dobré si občas vyzkoušet některé pokusy na vlastní kůži a ověřit si, jaké překážky se mohou při ověřování objevit.

Autor: Mgr. Šárka Matulíková a žáci 5. třídy