Reportáže

Bezpečnost kyberprostoru

V pondělí 16. ledna se žáci 7. tříd zúčastnili preventivního programu s názvem Bezpečnost kyberprostoru na Střední zdravotnické škole v Kroměříži. Více než hodinový program si kladl za cíl pomoci žákům upevnit si schopnosti potřebné pro zdravý pohyb v on-line prostředí, jako je asertivní komunikace kritické myšlení, odmítání nelegálního jednání a odolávání tlaku agresora.  Snažil se dětem odpovědět na otázky, jak se vyhnout nebezpečím internetu, jakými jsou kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody.

Autor: Mgr. Jiří Machovský