Reportáže

Celoškolní projekt: Světová výstava

Na začátku letošního školního roku jsme se rozhodli uspořádat celoškolní žákovský projekt na téma Světová výstava. 15 skupin po cca 16 žácích (žáci byli do skupin vylosováni zcela náhodně a byli ze všech tříd ve škole) zpracuje vlastní projekt. Výběr témat i forma zpracování je na žácích a koordinaci nad každou skupinou zaštítil jeden z vyučujících.

Přípravné schůzky žáků proběhnou 12. září (1 hod.), 16. září (1 hod.), 11. října (celý den) a 20. října (celý den). V pátek 21. října od 8:00 do 12:00 budou žáci prezentovat své projekty na chodbách v přízemí školy, a to nejenom pro své spolužáky, ale i pro rodiče a širokou veřejnost.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.