Reportáže

eTwinning na ZŠ Kvasice

V návaznosti na uplynulý školní rok jsme se i letos zapojili do eTwinningového projektu, který se zabývá environmentální problematikou. eTwinning je platforma, přes kterou mohou žáci, učitelé, ředitelé z různých evropských zemí vzájemně v anglickém jazyce komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Zatímco loňský projekt se věnoval převážně ohroženým druhům zvířat, tentokrát se projekt zaměřuje na globální problémy životního prostředí.
Společně s námi na projektu pracují žáci ze Španělska a Turecka.Hlavním cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě a samozřejmě i zlepšení znalosti anglického jazyka. Projekty jsou většinou pro žáky zajímavé hlavně tím, že nabízejí něco nového, zajímavého a netradičního. Věříme, že projekt bude úspěšný a bude inspirací pro naše žáky a to nejen v překonání jazykových bariér.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková