Reportáže

Hledání ztracených soch

Na začátku letošního školního roku si žáci naší školy mohli prohlédnout výrobky soch, které vytvořili žáci v pracovních činnostech v minulém školním roce ze tříd 6.A a 6.B. Žáci se mohli zapojit do hry o hledání sladkého pokladu. Ke svému průzkumu mohli použít mobilní telefon, seznámili se s funkcí QR kódu a využili své znalosti z oblasti:

informatiky: práce se šifrou – Velký polský kříž, tabulka ASCII, práce s QR kódy,

přírodopisu: seznámení se se školními stromy, jejich názvy, a to i latinské, hledání jejich míst,

zeměpisu: práce se souřadnicemi a místními názvy kostelů.

To nejdůležitější však byla práce v týmu. Žáci se učili vzájemné spolupráci a koordinaci.

Indicie vedoucí k pokladu byly rozděleny dle náročnosti (čtvrtá a pátá třída označení A, šestá a sedmá třída označení B, osmá a devátá třída označení C), a to z toho důvodu, aby se mohli zúčastnit i mladší žáci, kteří ještě nemají takové znalosti. Vyřešit všechny indicie a nalézt cestu k pokladu v nejkratším čase, se nakonec podařilo osmé a čtvrté třídě.

Autor: Ing. Tomáš Svoboda