Reportáže

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Cílem vzdělávání ve škole je rozvíjení a osvojování vědomostí, dovedností, schopností a hodnot žáků. Nikdo se neučí pro známky, ale proto, aby v životě něco uměl a byl připraven na praktický život.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Na pedagogické radě jsme společně s vyučujícími schválili pravidla pro hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Schválená směrnice je zde:
Směrnice k hodnocení výsledků vzdělávání

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.