Reportáže

Informace k mimořádným opatřením od 13.9.

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách probíhat screeningového testování dětí.

Dle mimořádného opatření ZDE, je každá osoba (žáci, zaměstnanci i cizí osoby) povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (chodby, jídelna, společenská místnost) zakrýt dýchací cesty respirátorem minimálně FFP2 nebo nanorouškou (žáci ZŠ mohou použít pouze chirurgickou roušku).
V ostatních případech žáci roušky nosit nemusí, tzn. nemusí nosit roušky ve třídě, při tělesné výchově apod. Škola (stejně jako všechny fyzické osoby) je povinna toto Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat.

V případě, že rodiče nesouhlasí s tímto Mimořádným nařízením (vydaným Ministerstvem zdravotnictví) a nebudou posílat dítě do školy, nebude tato absence žáků omluvena a škola je povinna o této formě záškoláctví informovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.