Reportáže

Informace k organizaci výuky od 30. 11. 2020

1. a 2. ročník
Organizace výuky žáků 1. a 2. ročníku, kteří nastoupili na prezenční výuku již od středy 18. 11. 2020 zůstává beze změn.

3. až 5. ročník
Žáci 3. až 5. ročníku přechází na prezenční výuku – vyučování bude probíhat dle rozvrhu.
Všichni žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit. Odběr do jídlonosičů není z hygienických důvodů umožněn.
Ranní i odpolední družina funguje ve standardním časovém režimu.

6. až 8. ročník
Žáci 6. až 8. ročníku přechází na rotační výuku. Rotace tříd bude probíhat v týdenních intervalech.

Od 30. 11. – do 4. 12.
6. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu
7. a 8. ročník – distanční výuka

Od 7. 12. – 11. 12.
7. a 8. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu
6. ročník – distanční výuka

Od 14. 12. – 18. 12.
6. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu
7. a 8. ročník – distanční výuka

Od 21. 12. – 22.12.
7. a 8. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu
6. ročník – distanční výuka

V případě, že rotační výuka bude probíhat i po vánočních svátcích, budou 1. týden po Vánocích na prezenční výuce (od 4. 1. do 8. 1. 2021) žáci 7. a 8. ročníku. Žáci 6. ročníku budou na distanční výuce.

Žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít na týden kdy mají prezenční výuku hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit. Odběr do jídlonosičů není z hygienických důvodů umožněn.
Žáci, kteří budou na distanční výuce si mohou jídlo odebrat v plastových jednorázových obalech z výdejního okénka za školou (z rampy) v čase od 12:45 do 13:30. Cena za odebraný oběd v plastovém jednorázovém obalu se pro žáky nenavyšuje a zůstává stejná. Žáci, kteří budou na distanční výuce mají ovšem obědy odhlášeny a pokud chtějí oběd z výdejního okénka odebrat musí si přes elektronický systém školní jídelny oběd v předstihu samostatně objednat.

9. ročník
Žáci 9. ročníku přechází na prezenční výuku dle rozvrhu.
Všichni žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit. Odběr do jídlonosičů není z hygienických důvodů umožněn.

Třídní schůzky
V termínu 7.12. od 15:30 proběhnou ve škole třídní schůzky na 1. stupni.
V termínu 14.12. od 15:30 proběhnou ve škole třídní schůzky na 2. stupni.

Sběr papíru se v měsíci prosinci neuskuteční, vánoční ani jiné besídky se konat nebudou, rozloučení s kalendářním rokem před školou se letos neuskuteční.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.