Reportáže

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

1. a 2. ročník
Prezenční výuka dle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina funguje ve standardním časovém režimu.

3. až 9. ročník
Distanční výuka (doma) dle rozvrhu. Počet videokonferencí (pro 1. a 2. stupeň ZŠ) je stanoven na základě metodického pokynu MŠMT.
Žáci na distanční výuce budou mít automaticky odhlášen oběd. K odhlášení všech obědů dojde 4. 1. ráno, kdo bude mít zájem oběd odebírat v plastovém obalu z výdejního okénka, musí si (po tomto termínu) přes elektronický systém školní jídelny oběd v předstihu samostatně objednat.
Žáci, kteří budou na distanční výuce si mohou jídlo odebrat v plastových jednorázových obalech z výdejního okénka za školou (z rampy) v čase od 12:45 do 13:30. Cena za odebraný oběd v plastovém jednorázovém obalu se pro žáky nenavyšuje a zůstává stejná.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.