Reportáže

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Od  středy 18. 11. 2020 začíná prezenční výuka ve škole žáků 1. a 2. třídy, dle platného rozvrhu. Tito žáci mohou navštěvovat ranní družinu od 6:15 a odpolední družinu do 16:30. Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit na obličeji roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ve výuce i v družině). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Žáci 1. a 2. třídy se mohou stravovat ve školní jídelně. Obědy jsou žákům 1. a 2. třídy automaticky od 18. 11. přihlášeny. Odběr do jídlonosičů není z hygienických důvodů umožněn. Pokud by některý žák 1. a 2. třídy nechtěl chodit na obědy musí se odhlásit.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání, ale jsou po domluvě s vyučujícími povoleny ve škole individuální konzultace (1 žák – 1 učitel).

Pro ostatní žáky, kteří budou pokračovat v distanční výuce připravujeme od pondělí 23. 11. 2020 výdej stravy formou výdejního okénka do plastových jednorázových obalů. Informace k objednávání a výdeji jídla přes výdejní okénko upřesníme příští týden na webových stránkách školy.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.