Reportáže

Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT bude zápis do první třídy probíhat bez účasti dětí. Termín zápisu na ZŠ Kvasice pro školní rok 2020/2021 je stanoven od pondělí 20. 4. do čtvrtka 30. 4.
Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byla v loňském školním roce odložena povinná školní docházka.

Jak na to?
1. Vytiskněte si přiložené dokumenty. Pokud dokumenty nemůžete vytisknout a nemáte je z MŠ můžete si je vyzvednout ve škole.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní list
2. Vyplňte a podepište tyto dokumenty.
3. V termínu od 20. 4. do 30. 4. buď doneste osobně dokumenty v obálce do školy (ve vstupních prostorách školy bude připravena schránka pro odevzdání žádostí) nebo zašlete dokumenty poštou na adresu školy.

Odklad plnění povinné školní docházky:
1. Vytiskněte si přiložený dokument. Pokud dokument nemůžete vytisknout a nemáte jej z MŠ můžete si ho vyzvednout ve škole.
Žádost o odklad školní docházky
2. Vyplňte a podepište tento dokument.
3. K žádosti přiložte doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte. (Pokud některý z dokumentů nemáte, musíte žádost o odklad podat v daném termínu a doplnění potřebných dokladů s vámi bude řešeno individuálně.)
4. V termínu od 20. 4. do 30. 4. buď doneste osobně dokumenty v obálce do školy (ve vstupních prostorách školy bude připravena schránka pro odevzdání žádostí) nebo zašlete dokumenty poštou na adresu školy.

Informace:
žádáme rodiče, aby na žádost o přijetí nebo na žádost o odklad uvedli své telefonní číslo z důvodu komunikace při dalším postupu (správnost všech dokladů, případně další termíny doplnění dokladů apod.)
– až to situace umožní dostaví se zákonný zástupce, který žáka přihlašoval ke školní docházce, a nechá si v kanceláři školy ověřit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte
– PPP a SPC jsou uzavřena, ale jsou připravena poskytnout své služby formou emailové komunikace, žádosti o posouzení školní zralosti jsou i nadále přijímány
– prostory školy jsou přístupné od pondělí do čtvrtku od 8:00-12:00

Kritéria přijetí:
V minulých letech byly přijaty všechny děti bez rozdílu. Pokud by počet žádostí o přijetí přesáhl stanovenou kapacitu, budou přednostně přijaty děti z naší spádové oblasti. V žádném případě nebude rozhodovat termín přijetí přihlášky.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.