Reportáže

Informace k znovuotevření školy 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků

Žádáme rodiče žáků 9. ročníků, aby nás nejpozději do 7. 5. 2020 do 12:00 informovali (např. zprávou přes Edookit), zda se jejich děti zúčastní výuky ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci, kteří nebudou do tohoto termínu přihlášeni, už v pozdějším termínu nebudou přijati.
Informace k znovuotevření školy 11. 5. 2020 a rozvrh hodin

Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a nejpozději 11. 5. 2020 (resp. první den přítomnosti žáků ve škole) prostřednictvím žáků předat toto prohlášení škole.
Čestné prohlášení

Žáci, kteří budou přihlášeni k docházce mohou navštěvovat školní jídelnu. Žádáme zákonné zástupce, aby nás nejpozději do 7. 5. 2020 do 12:00 informovali, zda budou jejich děti odebírat obědy ze školní jídelny, která bude vařit standardní teplá jídla (polévka, hlavní chod, nápoj).

Upozorňujeme rodiče a žáky o nutnosti dodržování pravidel ochrany a zdraví. Při nedodržování těchto pravidel mohou být žáci z výuky a ze školy vyloučeni.
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.